میا پلیز

پخش اجرای خوردن کاکتوس ایمان عجیب در برنامه میا پلیز

یکی از اجراهای من (ایمان عجیب) که خوردن کاکتوس بود در برنامه یوتیوبر ایرانی، میا پلیز ری اکت شد.

حتما کانال یوتیوب من رو دنبال کنین:

https://www.youtube.com/c/ImanAjib