آرشیو نویسنده: امیا صدیقی

کتاب اثر آیندگان : نظریه‌ای جدید در مورد باستان شناسی و سفر در زمان

کتاب اثر آیندگان

کتاب اثر آیندگان، نوشته ایمان صدیقی، یک تئوری جدید و جنجالی در مورد باستان شناسی و سفر در زمان است. این کتاب نتیجه چندین سال تحقیقات و پژوهش های علمی نویسنده است و آنچه در آن میخوانید رازها و عجایبی تازه و غافلگیرکننده از جهان هستند. در تمام تمدن های باستانی، خدایان و الهه هایی […]

تعالیم امیا: سوال کردن از ضمیر برتر یا ضمیر ناخودآگاه

سوال کردن از ضمیر برتر یا ضمیر ناخودآگاه

در ضمیر ناخودآگاه اطلاعات عظیمی نهفته که دسترسی به این منبع میتونه راه حل بسیاری از مسائل باشه. هر فیلمی که دیدید، هر صحبتی که شنیدید و هر مطلبی که چشمتون بهش خورده وارد ناخودآگاه شما شده. ظرفیت ناخوداگاه شما از ظرفیت کل کامپیوترهای جهان بیشتره. حتی بیشتر مواقع، شما خودتون مستقیما اطلاعاتی رو وارد […]