چرخش دست

استریت مجیک : چرخش 370 درجه ای دست!

در این نمایش ایمان عجیب دستش را 370 درجه میچرخاند! چرخش دست در هر زمان و مکانی قابل اجراست.