اجراهای ایمان عجیب

اهداف آینده و پاسخ به سوالات در مورد اجراهای ایمان عجیب

در این پادکست به برخی سوالات در مورد اجراهایم پاسخ دادم و درمورد اجراهای آینده صحبت کردم.

حتما کانال یوتیوب ایمان عجیب را سابسکرایب کنید.