هری هودینی

بیوگرافی هری هودینی سلطان شعبده و فرار !

هری هودینی (1874-1926) یک شعبده باز ، بدلکار و بازیگر مجارستانی-امریکایی بود که او را به عنوان سلطان فرار میشناسند.

او یکی از چهره های ماندگار و تاثیرگذار در شعبده بازی است.

او با دستان بسته شده از داخل بشکه های مهر و موم شده ، زندان های معروف و حتی زیر آب خودش را نجات میداد.

در نوجوانی با خانواده‌اش به امریکا مهاجرت کرد و خیلی زود از شهرت بسیار بالایی برخوردار شد و شعبده بازان بسیاری از جمله کریس انجل او را الگوی خود میدانند.

همچنین در طول فعالیت هنری خود سعی میکرد دست شیادان خصوصا کسانی که مدعی ارتباط با ارواح بودند را رو کند.

 

دلیل مرگ هری هودینی :

او از زمانی که کاملا مشهور شده بود تا میانسالی مشغول برملای راز کارهای افراد شیادی شد که به نیت ارتباط با مردگان از مردم پول میگرفتند.

در جریان همین فعالیتها دشمن‌های زیادی پیدا کرد و ضربه مشت ناگهانی یکی از متعصبین ارتباط با ارواح به شکمش باعث پارگی آپاندیس و مرگ او پس از چند روز شد.