من ایمان صدیقی هستم. فعالیت هنری ام را از سال 1389 شروع کردم و نمایش های مختلفی را در این سالها انجام داده ام.

برخی نمایش های من واقعی و خطرناک هستند و برخی شعبده هستند.

روشن کردن لامپ و راه رفتن روی ذغال از نمایش های قدیمی من در همان سال های شروع فعالیت بودند.

کریس انجل و بعدها دیوید بلین الهام بخش ایده نمایش های من بودند.

برخی ایده های جدید و جالب که توسط من انجام شد نمایش خوردن کاکتوس ، شارژ کردن گوشی موبایل با انرژی و روشن کردن کبریت با نگاه! بودند.

Iman Sedighi (17 April 1990) known as “Iman Ajib” is a Iranian Magician, Inventor, and Writer mostly known for his videos about magic and talent shows.

 

من همچنین مخترع، پژوهشگر و نویسنده هم هستم.

ایمیل شخصی من جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات :

imanseddighi@yahoo.com