آرشیو برچسب های: آیا در احضار روح جن میاد

آیا احضار روح همون احضار جنه؟

این بخشی از تعالیم اِمیا، استاد متافیزیکه: حتما شنیدید که بعضی ها میگویند احضار روح یعنی احضار جن. این حرف در متافیزیک کاملا اشتباست و فقط کافی است کمی فلسفه بلد باشید تا متوجه اشتباه بودن این ادعا بشوید. از نظر فلسفی دو دید نسبت به جهان وجود داره، یکی طبیعت گرایانه هست که معتقده […]