نوشته‌ها

اجراهای ایمان عجیب

اهداف آینده و پاسخ به سوالات در مورد اجراهای ایمان عجیب

در این پادکست به برخی سوالات در مورد اجراهایم پاسخ دادم و درمورد …