نوشته‌ها

شعبده های منتال

منتال و منتالیست چیست؟

منتال یکی از سبک‌های شعبده است که در آن هنرمند توانایی‌های ذه…