آموزش در زمینه های منتال ، شعبده های کلوز آپ و استریت ، تلنت و نمایش های خارق العاده و …

آموزش تکنیک های شعبده بازان مشهور

فرم درخواست را پر کنید. با شما تماس گرفته میشود.

هزینه آموزش براساس هدف و موارد آموزش شما محاسبه میشود.

آموزش می تواند به صورت حضوری یا غیرحضوری انجام شود.

روشن کردن لامپ