جدا کردن سر از بدن

آموزش شعبده جدا کردن سر از بدن!

در این شعبده ، فرد شعبده باز سرش را ظاهرا از بدن جدا کرده و سر پایین تر از بدن قرار میگیرد.

این اجرا به صورت زنده قابل اجراست و در برنامه استعدادیابی امریکا هم اجرا شده است.

برای اجرای این شعبده به وسایل چندان پچیده ای نیاز ندارید و تقریبا شعبده آسانی است.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.