کریس انجل

آموزش غیب کردن سکه توسط کریس انجل

این یکی از آموزش های کریس انجل است. در این کلیپ او به شما یاد میدهد چگونه بدون هیچ وسیله‌ای یک سکه را از دید تماشاگران غیب کنید و دوباره آن را برگردانید.

این کار نیاز به کمی تمرین دارد و به صورت زنده جلوی دیگران قابل اجراست.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.