آموزش یک ترفند با کارت

این یک شعبده ساده با کارت است که به صورت استریت و یا در محافل میتوانید آن را انجام بدهید. کلیپ اجرای آن را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

راز این اجرا در ادامه گفته شده است.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.