راز شعبده ایستادن روی هوا با زدن دست به دیوار !

نمایش شعبده ایستادن روی هوا را افراد زیادی از جمله داینامو و کریس انجل انجام داده اند.

حتی افراد غیرمشهور هم این کار را انجام داده اند!

پس احتمالا حقه آن چندان پیچیده نیست!

بله همینطور است، فقط با یک وسیله خاص این کار انجام میشود.

اما نکته مهم اینجاست که مخاطب فقط زمانی را میبیند که دست به دیوار متصل است و شخص روی هوا معلق مانده است، یعنی لحظه که دست به دیوار وصل میشود را نمیبیند.

حالا به هر نحوی جلوی دید مخاطب را میگیرند چون اجرا باید از زمانی که شخص روی هوا معلق است شروع شود.

داینامو این کار را هوشمندانه انجام داد.

او خودش را به اتوبوس متصل کرده بود و مردم لحظات اولیه را نتوانستند ببینند چون اتوبوس در حال حرکت بود.

لحظات اولیه که شخص در حال آماده کردن خودش است شعبده را فاش میکند.

راز شعبده ایستادن روی هوا

راز اجرا:

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.