شعبده انتقال سکه به داخل قوطی نوشابه

آموزش شعبده انتقال سکه به داخل قوطی نوشابه!

در این شعبده کریس انجل به تماشاگر یا شخصی که به طور اتفاقی در خیابان جلویش را گرفته است میگوید سکه ای را امضا کند و به او بدهد.

سپس یک قوطی نوشابه باز نشده را از تماشاگران میگیرد و بعد سکه را به داخل قوطی منتقل میکند بدون اینکه در نوشابه را باز کند.

سکه و نوشابه کاملا معمولی هستند و در این اجرا کریس انجل هیچ دستیاری هم ندارد.

فقط انجام این تردستی به تمرین نیاز دارد و کل کار با مهارت دست ها انجام میشود.

شما میتوانید اکنون راز آن را که به صورت یک کلیپ درست کرده ام یاد بگیرید.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.