غیب کردن سکه

آموزش غیب کردن سکه با لیوان

این روش بیشتر مناسب اجرای جلوی دوربین است یا اینکه تماشاگر با فاصله از شما قرار گرفته باشد.

در این کلیپ لیوان روی سکه قرار داده میشود و سکه ناپدید میشود.

کلیپ اجرا و آموزش را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

 

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.