آموزش غیب کردن سکه

آموزش غیب کردن سکه در دست با لباس آستین دار

این یکی از تکنیک های مشهور شعبده بازی است که برای اجرای آن نیاز به لباس آستین دار و یک وسیله ساده دارید.

این روش قبلا توسط دیوید بلین استفاده میشده است.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.