غیب کردن سکه

آموزش یک تکنیک ساده غیب کردن سکه

در این کلیپ آموزشی یک تکنیک ساده شعبده غیب کردن سکه به شما آموزش داده میشود، برای غیب کردن آن به یک تکه کاغذ نیاز دارید.

شعبده به مقداری تمرین نیاز دارد و به صورت زنده قابل اجرا می‌باشد.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.