تردستی با کارت توسط کریس انجل

آموزش یک تردستی با کارت توسط کریس انجل

در این شعبده کریس انجل سه کارت را به مخاطب نشان میدهد و یکی از آنها را غیب میکند.

کارت ها از نزدیک قابل نمایش به مخاطب هستند اما نمیتوان آن ها را به مخاطب داد تا کاملا بررسی کنند.

نمایش ساده است اما می تواند لا به لای نمایش های یک شعبده باز مورد استفاده قرار بگیرد.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.