کریس انجل

راز عروسک متحرک کریس انجل

در این اجرا که در یک فروشگاه انجام میشود، کریس انجل یک فیل عروسکی را به حرکت درمی‌آورد.

در آخر عروسک را باز کرده و محتویات آن را کاملا نشان میدهد که هیچ موتور و باتری وجود ندارد.

قسمتی از فروشگاه نقطه کور این اجرا است و چند نفری که آنجا ایستاده اند باید همکار شعبده باز باشند، تا مردم عادی در جاهایی قرار بگیرند که مشکلی برای اجرای شعبده ایجاد نشود.

در ادامه راز این کلیپ گفته شده است.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.