آموزش پرواز کردن

آموزش پرواز کردن به سبک دیوید بلین

این نوع پرواز کردن بسیار جالب است و من بارها آن را برای دیگران انجام داده ام.

برای انجام آن نیاز به هیچ وسیله‌ای ندارید و در هر زمان و هر مکان که اراده کنید میتوانید آن را انجام بدهید.

اکنون اجرای آن را که سالها پیش توسط دیوید بلین انجام شده است تماشا کنید.

و بعد شما هم آن را یاد خواهید گرفت.

 

آموزش:

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.