آموزش نصف کردن بدن

آموزش نصف کردن بدن به روش دیوید کاپرفیلد

آیا تا به حال دوست داشتید که دیوید کاپرفیلد باشید و خود را نصف کنید و در خیابان قدم بزنید و مردم را بترسانید؟

نمایش فوق یکی از نمایش های مشهور دیوید کاپرفیلد است که در آن اقدام به نصف کردن بدن خود میکند.

در این نمایش بدن از کمر نصف میشود اما نیمه پایینی بدن به طور کامل جدا از بدن قرار نمیگیرد و شبیه تصویری که میبینید میشود.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.