تکنیک سنگین شدن بدن شعبده باز

آموزش تکنیک سنگین شدن بدن شعبده باز !

در این تکنیک بدن شعبده باز سنگین شده و کسی نمیتواند او را از روی زمین بلند کند!

این کار توسط کریس انجل و بعدا توسط داینامو انجام شده است.

اجرا به این صورت است شما از یک نفر میخواهید از زیر بغل شما را گرفته و بلندتان کند. او بار اول به راحتی این کار را انجام میدهد.

البته باید از کسی بخواهید داوطلب این کار شود که زورش به بلند کردن شما برسد.

سپس میگویید حالا با کنترل ذهن او، دیگر قادر نخواهد بود شما را از زمین بلند کند و بدن شما بسیار سنگین خواهد شد.

گویی یک نوع هیپنوتیزم سریع اتفاق افتاده است.

اما هیچ هیپنوتیزمی نیست بلکه این کار یکی از تکنیک‌های ارتش امریکاست.

در ادامه، ما راز این حرکت جالب را بازگو میکنیم.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.