تردستی با کبریت

آموزش تردستی با کبریت ؛ ناپدید کردن کبریت

تردستی با کبریت ؛ این نمایش به صورت استریت قابل اجراست.

من بارها این نمایش را جلوی دیگران انجام داده ام و همیشه حیرت زده شده اند.

برای انجام آن به هیچ وسیله به خصوصی نیاز ندارید.

آموزش به صورت کلیپ می باشد.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.