ترفند با کارت

ترفند با کارت ؛ داستان پادشاه و 4 شاهزاده

در این نمایش شما به چهار کارت سرباز، چهار کارت قفل، چهار کارت شاهزاده و چهار کارت دختران پادشاه نیاز دارید.

کلیپ اجرا را میتوانید از اینجا دانلود کنید:

لینک دانلود کلیپ

برای اجرا به هیچ وسیله خاصی نیاز ندارید و بازی در همه جا قابل اجراست.

آموزش :

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.