آموزش خم شدن به روش مایکل جکسون

آموزش خم شدن به روش مایکل جکسون

این تکنیک در اجراهای مایکل جکسون استفاده میشد، به این طریق که او تا حد زیادی به سمت زمین خم میشد بدون اینکه به زمین بیافتد!

این کار با یک وسیله انجام میشود که با کمک آن میتوانید این کار را انجام بدهید.

ساخت این وسیله زیاد مشکل نیست اما نیاز به مقداری مهارت در انجام کارهای فنی دارد.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.