تبدیل تکه‌های کاغذ به اسکناس

آموزش تکنیک تبدیل تکه‌های کاغذ به اسکناس

در این شعبده، که بارها مدل‌های مختلفی از آن توسط شعبده بازان مشهور مانند کریس انجل انجام شده است، شعبده باز تکه های بریده شده کاغذ را به اسکناس تبدیل میکند.

همچنین با این ترفند چندین اسکناس را به اسکناس‌هایی دیگر تبدیل میکنند.

مثلا شما 5 اسکناس دو هزار تومانی دارید و آنها را به 5 اسکناس 5 هزار تومانی تبدیل میکنید.

ترفند ساده است اما نیاز به کمی تمرین دارد.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.