روش غیب کردن سکه

آموزش دو روش غیب کردن سکه توسط کریس انجل

این بار کریس انجل به شما دو روش برای غیب کردن سکه یاد میدهد، یکی سکه روی میز و دیگری سکه‌ای که روی زمین افتاده است.

همچنین میتوان برای نمایش انتقال سکه از این روش‌ها استفاده کرد.

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک سایت را تهیه کنید.