ایمان عجیب

🎖Iranian Magician

نمایش‌های شعبده بازی، تلنت و خارق العاده
از ۱۳۸۹ تاکنون

روشن کردن لامپ 100 ایمان عجیب
خوردن کاکتوس!
اجرای راه رفتن روی ذغال

هشدار: برخی از نمایش‌های ایمان عجیب واقعی و خطرناک هستند و نباید توسط افراد مبتدی مورد آزمایش قرار بگیرند!

راه رفتن روی شیشه، حرکت دادن اجسام، پرواز کردن و معلق شدن در هوا، ذهن خوانی و منتال…