• ایمان عجیب

    شعبده بازی ، تردستی و تلنت
    Magician , illusionist , Mentalist

کلیپ های شعبده بازی، تردستی و تلنت (Magic Tricks, Stunt, Illusion…)

توضیح ایمان صدیقی درباره نمایش ها و اینکه آیا واقعی هستند یا شعبده؟

بیوگرافی

ایمان صدیقی با لقب هنری ایمان عجیب نمایش‌های شعبده و تردستی را از سال 1389 آغاز نمود. نمایش‌ها در زمینه‌های: منتال، ایلوژن، استانت، کلوز آپ، استریت و… می‌باشند.

برخی نمایش ها شعبده و تردستی هستند و برخی هم مهارت هایی از نوع تلنت و واقعی هستند.

راه رفتن روی شیشه

در شبکه های اجتماعی ایمان عجیب را دنبال کنید: