آرشیو برچسب های: برونفکنی اختری

تعالیم امیا: برونفکنی اختری در ۵ مرحله

برونفکنی

برون فکنی اختری میتونه برای بسیاری از چیزها مثل تفریح، کاوش در ناشناخته ها و یا رشد معنوی استفاده بشه. این اتفاق فرصتی رو فراهم میکنه تا بتونین درک کنین چیزی فراتر از بدن فیزیکی هستین و ممکنه دیدگاه شما رو نسبت به خودتون و جهان تغییر بده. در این تجربه، این احساس رو خواهید […]

تعالیم امیا: آموزش سریع برونفکنی

برونفکنی

برونفکنی یا پرواز روح تجربه ای بوده که از زمان های خیلی دور، برای برخی افراد رخ میداده است. در این تجربه شما احساس میکنید که جدا از بدن هستید و ممکنه بدن خودتون رو جدا از خودتون ببینید. اولین تجربه برونفکنی من مربوط به حدودا ۱۰ سال پیش بود. هنگام ظهر بود و من […]