آرشیو برچسب های: خودهیپنوتیزم بودگاه

تعالیم امیا: آموزش خودهیپنوتیزم به روش شمارش اعداد

خودهیپنوتیزم

خودهیپنوتیزم یعنی خودتان با اراده خودتان بتوانید وارد حالت هیپنوتیزم شوید. در این آموزش یک نوع خودهیپنوتیزم ساده و کاربردی آموزش داده شده است. هیپنوتیزم چیست؟ هیپنوتیزم ظاهرا حالتی شبیه خواب است، در واقع برای شخص سومی که به این پدیده نگاه میکند چنین به نظر میرسد که فرد در حالتی خواب گونه است. یا […]