آرشیو برچسب های: ریاضت کشیدن

تعالیم امیا: آموزش کامل مشاهده از دور (remote viewing) و پروژه استارگیت

ریموت ویوینگ یا مشاهده از راه دور

ریموت ویوینگ یا مشاهده از راه دور، که به اختصار RV نامیده میشه نوعی تلاش ذهنی و کمک گرفتن از حس ششم برای فهمیدن هدفی هستش که دورتر قرار داره. از این مهارت برای کشف سرنخ ها، یافتن قاتلان و تروریست ها، و افراد یا اجسام گمشده استفاده میشه. افراد دارای این توانایی در محیطی […]