آرشیو برچسب های: فواید قدرت تمرکز

تعالیم امیا: افزایش قدرت تمرکز و تمرینات آن

تمرکز

با انجام تمرینات این آموزش و پیشرفت در آن، تمرکز شما تقویت شده و اگر تمرینات آموزش تغییر باور هم انجام بدهید، میتونین به راحتی روی شیشه یا ذغال راه برین و سوزنی رو در بدن خودتون فرو کنین بدون اینکه احساس درد کنین. ما برای انجام هرکاری به تمرکز نیاز داریم، بعضی کارها تمرکز […]