آرشیو برچسب های: مدیتیشن تله پاتی

تعالیم امیا: آموزش تله پاتی و تاثیر گذاشتن بر دیگران 

آموزش تله پاتی

تله پاتی یا دور آگاهی یعنی بدون استفاده از حواس پنج گانه بتونین از چیزی آگاه بشین یا روی حواس و افکار دیگران تاثیر بذارین. معمولا تله پاتی های موفق با احساس همراه هستن. در طول تاریخ، موارد مشهور، زمانی رخ دادن که فرد، گرفتار بحران های شدید عاطفی بوده. مثلا مادری از غرق شدن […]