آرشیو برچسب های: معنی عدد 555

تعالیم امیا: راز اعداد خاص ساعت و اعداد تکرار شونده

امروز درمورد نشونه ها و اعدادی که در زندگی تکرار میشن صحبت میکنم و بهتون میگم که بعد از دیدنشون باید چه کار کنین. در اکثر فرهنگ ها، مشاهده نشونه ها و تکرار اعداد به عنوان پیامی از سمت کائنات یا نیروهای ماورایی در نظر گرفته میشن. برخی هم اونو نشونه راهنمای روحی یا راهنمای […]