آرشیو برچسب های: #نکات مهم برونفکنی

تعالیم امیا: آموزش سریع برونفکنی

برونفکنی

برونفکنی یا پرواز روح تجربه ای بوده که از زمان های خیلی دور، برای برخی افراد رخ میداده است. در این تجربه شما احساس میکنید که جدا از بدن هستید و ممکنه بدن خودتون رو جدا از خودتون ببینید. اولین تجربه برونفکنی من مربوط به حدودا ۱۰ سال پیش بود. هنگام ظهر بود و من […]