آرشیو برچسب های: کشف حس ششم

تعالیم امیا: آموزش تقویت حس ششم

تقویت حس ششم

در وجود هر انسانی جهانی عظیم از انرژی های ناشناخته وجود دارد. اما معمولا کوششی برای کشف و پرورش آن به عمل نمی آید. اکثر افراد دوست دارند، در مورد پدیده های عجیب و ماورایی صحبت کنند و عقاید خود را شرح بدهند اما راغب نیستند تمرینات عملی برای پرورش آن انجام بدهند. اغلب عادت […]